Tábor plný zábavy a poučení


jsou místem, kam dÄ›ti jedou za skvÄ›lou zábavou a nevÅ¡edními zážitky. RodiÄe v tom vidí příležitost k tomu, aby se jejich dÄ›ti více osamostatnily, zvládly spoustu nových úkolů a také se nÄ›co nového nauÄily. Letní tábory jsou vždycky plné zábavy, hraní, soutěžení, poznávání a s tím dostaví i pouÄení. ÄŒervencové táboÅ™ení na VysoÄinÄ› s Rikitanem to je pÅ™esnÄ› to, co od tábornického života Äekají dÄ›ti i rodiÄe. Nádherná příroda, pÄ›kné ubytování v chatkách rekreaÄního stÅ™ediska Úsvit, rybník pro osvěžující koupání a bájeÄný program, který pÅ™inese skuteÄnÄ› napínavé soutěžení plné dobrodružství a neÄekaných pÅ™ekvapení.

JedineÄný letní tábor

Užít si léto pÅ™esnÄ› podle svých pÅ™edstav. To chtÄ›jí jak dospÄ›lí, tak i vÅ¡echny dÄ›ti. A do pÅ™edstav o správném létÄ› patří pro mnohé z nich i tábornický život. Letní tábory totiž k prázdninám neodmyslitelnÄ› patří a jsou jedineÄným zdrojem zábavy a nezapomenutelných zážitků. RekreaÄní stÅ™edisko Úsvit bude letos v Äervenci ve svých útulných chatkách opÄ›t hostit dÄ›ti, které si chtÄ›jí na tomto krásném místÄ› táboÅ™ení vyzkouÅ¡et. Jedenáct dní skvÄ›lého tábornického života s Rikitanem bude plné napínavých soutěží, dobrodružných her, sportování a mnoha dalších Äinností, které k jedineÄnÄ› prožitému létu naprosto neodmyslitelnÄ› patří.