Jak probíhá revize vzduchotechniky

Jednou ze základních věcí v každém domě je zajištění přívodu čerstvého vzduchu. K tomuto účelu se zdaleka nejčastěji používají okna, ovšem ne ve všech budovách je to možné. Typickým příkladem mohou být laboratoře či operační sály, kde je nutné sterilní prostředí, či hypermarkety, ve kterých by okna zkrátka nestačila. V takovém případě se používá umělá vzduchotechnika, která přivádí čerstvý vzduch z venku. Mnohdy zároveň slouží také jako čistička vzduchu a klimatizace. Je tedy jasné, že v mnoha případech jsou její služby doslova nenahraditelné. Není proto divu, že je potřeba pravidelně kontrolovat, zda je vše v pořádku.

rozvody vzduchotechniky

Tyto revize vzduchotechniky jsou důležitější, než si mnoho lidí dovede představit. Jsme totiž zvyklí, že všude, kam přijdeme, je čerstvý vzduch, a neuvědomujeme si, jak snadno by tomu tak nemuselo být. Není tedy divu, že tyto prohlídky a údržby jsou velmi důkladné. Jejich součástí je samozřejmě kontrola veškerých částí, ať už vnějších nebo vnitřních. Sleduje se především, zda někde neuvízl předmět, který by mohl přívod či vývod vzduchu blokovat, podobně jako usazeniny, které se mohou tvořit na stěnách. Ty je nutné pravidelně odstraňovat, aby nedošlo k již výše zmíněnému ucpání.

příklad domu se vzduchotechnikou

S tím souvisí i stav trubek. Ty totiž mohou být těmito nánosy také poškozeny, zvláště pokud jsou ještě vlhké. Jejich propláchnutí speciálním čisticím prostředkem je tedy nezbytné, pokud chceme udržet dlouhodobou funkčnost. Také elektrické rozvody je nutné podrobit důkladné prohlídce. Bez nich totiž nemůže celý systém fungovat, nehledě na nebezpečí požáru, které by jejich porucha mohla způsobit. To by byl problém například právě v obchodních centrech, kde se pohybuje velké množství lidí. Není tedy divu, že i když to stojí peníze, majitelé tyto pravidelné prohlídky dodržují. Dobře totiž ví, že za problémy, které by mohly jinak nastat, to rozhodně nestojí. Nehledě na fakt, že náprava případných škod by byla mnohem dražší – a to nikdo nechce.